Carus Uban & Louge
Đăng ngày 23-07-2012 Lúc 06:34'- 2209 Lượt xemThảm khách sạn Carus UL
UL001Thảm len khách sạn carus carpet


UL002Thảm len carus khách sạn UL003


Thảm len khách sạn Carus UL004Thảm len khách sạn UL004


Thảm len khách sạn Carus UL004Thảm len khách sạn Carus UL005


Thảm len khách sạn Carus UL005Thảm len khách sạn Carus UL006


Thảm len khách sạn Carus UL006
Dành cho khách sạn 4 sao - 7 sao
Chất lượng Châu Âu
Xuất xứ: BỉThảm len khách sạn Carus UL007
Thảm len khách sạn Carus UL008Thảm len khách sạn Carus UL008
Thảm len khách sạn Carus UL009Thảm len khách sạn Carus UL009
Thảm len khách sạn Carus UL010Thảm len khách sạn Carus UL010
Thảm len khách sạn Carus UL011Thảm len khách sạn Carus UL011Thảm len khách sạn Carus UL012Thảm len khách sạn Carus UL012Thảm len khách sạn Carus UL013Thảm len khách sạn Carus UL013Thảm len khách sạn Carus UL014


Thảm len khách sạn Carus UL014Thảm len khách sạn Carus UL015


Thảm len khách sạn Carus UL015Thảm len khách sạn Carus UL016Thảm len khách sạn Carus UL016Thảm len khách sạn Carus UL017


Thảm len khách sạn Carus UL017

THÔNG TIN SẢN PHẨM ( SPECIFICATION)
Methode Manufacturing Test Commodore 800 Commodore 1000 Emperor 1000 Emperor1200 Imperor 1450
Manufacturing techinique   1/10 printed saxony 1/10 printed saxony 1/10 printed saxony 1/10 printed saxony 1/10 printed saxony
Pile composition   100% PA 6.0 Crealon